Průmyslové řídící automatizační systémy

V dnešní době často zmiňované téma, které přináší do výroby poznatky a v neposlední řadě i možnosti. V převážné míře se jedná o řídící systémy založené na decentralizaci jednotlivých technologických částí, které zajišťují řízení a monitorování technologie.

Naše společnost Vám může v této oblasti nabídnout řešení, které splňují následující parametry:

V softwarovém řešení
Řízení složitých i jednoduchých výrobních procesů (efektivní využití strojního zařízení). Monitorování spotřeby médií a energií. Sledování provozních hodin, plánování údržby zařízení. Archivace provozních dat, odchylek, poruchových stavů, provozní protokoly. Ovládání pomocí plně českého prostředí včetně možnosti více operátorského prostředí. Zabezpečení oprávněného přístupu k informacím a uživatelským nastavením technologického procesu. Možnosti automatického hlášení poruch, odchylek a provozních dat do centrálních dispečinků, zasílání e-mailem, SMS zprávy na mobilní telefony. Elektronická dokumentace skutečného provedení. Rychlý a spolehlivý servis včetně případných úprav dle požadavků zákazníka. Administrace přes INTERNET.

V hardwarovém řešení
Otevřený a plně kompatibilní systém pro budoucí rozšiřování a doplňování. Optimální návrh propojení silnoproudého ovládání s PLC automaty, které umožňuje i případný ruční nebo poloautomatický provoz. Návrh komunikačních sítí a podsítí se zaručenou odezvou požadavku. Administrace přes INTERNET.