Reference průmyslová automatizace

Řídící systém řízení čistírny vod z broušení
Rekonstrukce vakuové pece

Řídící systém chlazení slinovacích pecí
Řídící systém technologie dmychárny

Řízení a monitorování povlakovacího zařízení SURO II
Řízení a monitorování prostoru výrobní haly