Výrobní proces

Výroba zařízení je prováděna ve výrobních prostorách naší společnosti. Celý výrobní proces probíhá dle interní dokumentace naší společnosti a je průběžně ověřován v závislosti na složitosti zařízení.

Zkoušky a zkušební provoz

Zkoušky zařízení se provádí v sídle naší společnosti. Zkušební provoz strojního zařízení je prováděn u zákazníka. Obecným pravidlem zkušebního provozu je skutečnost, že zařízení obsluhuje obsluha zákazníka pod dohledem techniků naší společnosti. O zkušebním provoze je veden záznam a zkušební provoz je po ukončení vyhodnocen.