Historie společnosti

Společnost VPRO Šumperk, s.r.o. byla založena v únoru roku 1999 jediným společníkem Jiřím Vogelem.

Společnost tímto převzala všechny závazky a pohledávky včetně záruk z předchozích období minulé formy podnikání fyzické osoby pod obchodním jménem Jiří Vogel - KVEL.

Po 3 letech podnikání bylo navýšeno základní jmění na 1.700.000,- Kč, zejména jako zvýšení důvěryhodnosti a odpovědnosti. V roce 2011 jsme provedli rekonstrukci objektu a přestěhovali se do nového sídla, které nám nyní poskytuje vyšší možnosti ve všech oblastech našich činností.