Cíle společnosti

 • Nabízení řešení na klíč
 • Krátkou dodací lhůtu
 • Plnou servisní podporu po dokončení
 • Pravidelný servis včetně preventivních prohlídek
 • Rychlý zásah v případě poruchy

Politika kvality společnosti

          Záměrem společnosti VPRO Šumperk, s.r.o. je dlouhodobé působení v oblasti návrhu, výroby, servisu jednoúčelových strojů  a zařízení, automatizace technologických procesů na trhu v České republice, zejména v regionu Šumperska. Snahou společnosti a jejich zaměstnanců je poskytování kvalitních služeb v maximálním rozsahu.

Pojmem kvalitních služeb rozumíme:

 • Nabídnutí komplexních řešení zákazníkovi
 • Rozumnou cenu v porovnání cena a výkon
 • Dodržení termínů dodání a krátké dodací lhůty
 • Plnou servisní podporu po dokončení
 • Pravidelný servis
 • Preventivní prohlídky
 • Rychlý servisní zásah v případě poruchy

Pro uskutečňování a zdokonalování kvality používáme následujících klíčů:

 • Nabízíme moderní a ucelené technické řešení na klíč
 • Sledujeme nové trendy v oboru automatizace a výpočetní techniky
 • Máme vybudovanou naši vlastní bezdrátovou síť k analýze poruch a oprav
 • Zdokonalujeme neustále vědomosti zaměstnanců
 • Spolupracujeme se spolehlivými partnery