Reklamace

Reklamační řád řeší problematiku nakupovaných služeb nebo zboží mezi prodávajícím VPRO Šumperk, s. r. o.
a zákazníkem.

Kontaktní telefonní číslo 583 224 128

Způsob a vyřízení reklamace:

Reklamaci vyřizuje zástupce společnosti VPRO Šumperk, s. r. o. (technik). Postup při vyřizování reklamace je následující:
1. Oprava
2. Výměna za stejný typ
3. Vrácení nákupní ceny

Lhůta vyřízení reklamace:

Doba vyřízení reklamace se řídí předpisy a zákonem a nepřekročí 30 dnů. Snažíme se reklamaci vyřídit co nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka.


Podmínky reklamace:


Obecně se vyřizování reklamace řídí Obchodním zákonem nebo Občanským zákoníkem. Uplatnění (příjem) reklamace:


Jednoúčelové stroje a zařízení, automatizační technika

Reklamace je přijímána kontaktem telefonickým, korespondenčním nebo e-mailem. Vždy je nutné uvést popis reklamace, závady.
Zákazník bude kontaktován a bude sjednán termín vyřízení reklamace. Reklamace probíhá nejčastěji přímo u zařízení (zákazníka).

Kontakt:
Tel.: 0420 583 000 999
e-mail: reklamace@vpro.cz, servis@vpro.cz

Telekomunikační služby (Internet, VoiP, e-mail)

Reklamace je přijímána kontaktem telefonickým, korespondenčním nebo e-mailem. Vždy musí být uveden popis reklamace a závady.
Zákazník bude kontaktován a sjednán termín vyřízení reklamace. Reklamační řízení probíhá v sídle společnosti VPRO Šumperk, s. r. o., není-li dohodnuto jinak.

Kontakt:
Mobil: 0420 731 610 046
e-mail: internet@vpro.cz